วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ จัดการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมวัน พร้อมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรของ สำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู

Read more

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาจัดสรรทุน การติดตามผลงานดำเนินงาน พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลภาพรวมของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสัมมนา ๑ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Read more

วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read more

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ พ.ศ.2566 นายสมชาย​ เด็ดขาด​ ผู้อำนวยการ​ สกร.จังหวัด​แพร่​ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย​ รองผู้อำนวยการ​ สกร.จังหวัดแพร่​ และนางสาวเสาวนีย์​ ชา​พัฒ​ิ​พงศ์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ สกร.อำ​เภอ​เมืองแพร่​ นำคณะบุคลากร​ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”วันปิยมหาราช“ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2

Read more

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะ อบรมครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรนักสื่อสารอาหารปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่

Read more

วันที่ 25 กันยายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาร์ธง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันที่ 28 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมแพร่นคา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 26 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหว

Read more

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

Read more