วันที่ 1 ธันวาคม​ 2564​ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด​ รองผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่​ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet โดยเป็นการประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

วันที่ ๑ ธันวาคม​ ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด​ รองผู้อำ

Read more

นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น นางสาวสุนทรี

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนทรี เติ

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ การเพิ่มสมรรถนะข้าราชการครูสู่ระบบ PA (PERFORMANCE APRAISAL) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบ

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

Read more

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ 29 กันยายน 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยกา

Read more

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เชิญชวนการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การวัดผลสั

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมโครงการขยายผลจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2564 ระดับกลุ่มอิงดอย กิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์​ (กศน.ชาเลนจ์) และการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ และผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น​ ในรูปแบบ​ออนไลน์

29​ มิถุนายน 2564 ​ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนั

Read more