นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามโครงการพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่

[post_gallery]

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามโครงการพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่