สรุปยอดรับสมัคร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ทางออนไลน์ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 อัตรา
2. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครทาง ออนไลน์ –>> ttps://forms.gle/49DxRQVF1JaQpL2W6