นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่ “โคกหนองนาโมเดล” นำโดย นางสาวเสาวนีย์​ ชา​พัฒ​ิ​พงศ์​ ผอ.กศน.อำเภอเมืองแพร่ ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองแพร่ นำนักศึกษา กศน ผู้สนใจในศาสตร์พระราชา และแนวทางปฏิบัติพัฒนาพื้นที่โดยนำ “โคก หนองนาโมเดล” มาประยุกต์ใช้พัฒนาออกแบบพื้นที่รอบๆ กศน.อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้นักศึกษา กศน.ได้เรียนรู้ปฎิบัติจริง สู่วิธีการดำรงชีวิตในทุกวิกฤติให้ได้