สำนักงาน กศน.จังหวดแพร่ และ กศน.อำเภอ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ ใต้ถุนเรือนมิชชันนารี (บ้านฝรั่ง)

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมตัวแทนบุคลากร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในวัน อังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ใต้ถุนเรือนมิชชันนารี (บ้านฝรั่ง)