นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมงานสภากาแฟ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

[post_gallery]

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  นายปัญณพงศ์  ท้าวอาจ  มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี  เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และนางอรวรรณ  เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ร่วมงานสภากาแฟ ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า