นายปัญณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ออกนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเมืองแพร่ หลักสูตรวิชาการปักลายเสื้อกระเหรี่ยงด้วยมือ

[post_gallery]

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ออกนิเทศ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอเมืองแพร่ หลักสูตรวิชาการปักลายเสื้อกระเหรี่ยงด้วยมือ โดย นางสาวเสาวนีย์  ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายกิตติกร  เสนานุรักษ์วรกุล ครูอาสาสมัครฯ และนางบัณฑิการ์  คานน้อย  ครูอาสาสมัครฯ เป็นผู้ดำเนินการเปิดการสอน โดยมี นางสาวสุกัลยา  คุณาคำ เป็นวิทยากรผู้สอน ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเมืองแพร่