สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประธานกลุ่ม กศน.จังหวัดอิงดอย และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มโซนอิงดอย ประจำปี 2563

[post_gallery]

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดอิงดอย และคณะกรรมการระดับกลุ่มโซนจังหวัดอิงดอย ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัด แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มโซนจังหวัดอิงดอย ประจำปี 2563   ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่