นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ในโครงการทุนการศึกษาสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ

[post_gallery]

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ในโครงการทุนการศึกษาสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ภาคเหนือ ณ กศน. อำเภอร้องกวาง