นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณ การฝึกทักษะทางการ ลูกเสือวิสามัญ กศน.และจิตอาสาลูกเสือ กกต.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

[post_gallery]

วันที่ 23 มีนาคม 2563  นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมการทบทวนคำปฏิญาณ การฝึกทักษะทางการ ลูกเสือวิสามัญ กศน.และจิตอาสาลูกเสือ กกต.ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.อำเภอเมืองแพร่