กศน.อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรมโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 99 สู่ 100 ปี  ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ของ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ณ ใต้ถุนบ้านมิชชันนารี 100 ปี กศน.จังหวัดแพร่

[post_gallery]