กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายธีรวุฒิ วังแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ นำบุคลากร กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

[post_gallery]