มาตรการป้องกันโควิด 19 DMHTT

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดูรายงานสถานการณ์โควิด-19 มาตรการต่างๆ คำแนะนำสำหรับประชาชน และคำถามที่พบบ่อย (FAQ) สายด่วน 1422 ข้อมูลสถานการณ์ในไทย ชุดข้อมูลประจำวัน