พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ 29 กันยายน 2564 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมี พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 78 ตำบล 8 อำเภอ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์พืชผักให้แก่ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร ได้นำไปปลูกเป็นการอนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชให้คงอยู่ไว้อย่างยั่งยืน ต่อไป และการดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด