วันที่ 1 ธันวาคม​ 2564​ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด​ รองผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่​ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet โดยเป็นการประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

วันที่ ๑ ธันวาคม​ ๒๕๖๔ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด​ รองผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่​ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Online ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet โดยเป็นการประชุมการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่