วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือ จังหวัดแพร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือ จังหวัดแพร่