วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ณ คุ้มวงศ์บุรี ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่