วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสพระราชทาน โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม (ปงประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวามคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่