วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเปิดกิจกรรม ศึกษาธิการส่งความสุข ปีที่ 3 ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สิน”

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเปิดกิจกรรม ศึกษาธิการส่งความสุข ปีที่ 3 ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง บ้านแม่สิน”