วันที่ 10– 11 มกราคม 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดอบมโครงการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน “งานการเงิน บัญชีและพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 10– 11 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการจัดอบมโครงการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน “งานการเงิน บัญชีและพัสดุ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่