วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ กศน. อำเภอวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังชิ้น ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือ กศน. อำเภอวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่