สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงโครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาของ กศน.จังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน. ชาเลนจ์) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความภูมิใจมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ