วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือโดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือโดยมี นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ โดยมีนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/GNZVtEegSM4yGBbp7