สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นำรถเคลื่อนที่ กศน.แพร่ “ปันน้ำใจมีชีวิต”

20 พ.ค. 63
รถเคลื่อนที่ กศน.แพร่
“ปันน้ำใจมีชีวิต”
รุกถึงที่ถึงถิ่นช่วยเหลือ
ประชาชน

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ น.ส.เสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยทีมลูกเสือ กศน. ,จิตอาสา ,อาสายุวกาชาด และบุคลากร นำรถเคลื่อนที่ กศน.แพร่
“ปันน้ำใจมีชีวิต”
ลุยถึงที่ถึงถิ่น เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ต้นมะละกอ ต้นพืชผักสวนครัว ตลอดจนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวต่างๆ ไปมอบให้กับประชาชน โดยมีการสอนสาธิตวิธีการเพาะปลูกต้นมะละกอด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย และศูนย์น้ำใจไมตรี
ประชาชนชื่นชมยินดีที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากทีม กศน.แพร่ ซึ่งเข้ามาบริการแบบลุยถึงที่ถึงถิ่นเช่นนี้ และที่สำคัญมาพาให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆแบบพึ่งตนเอง ให้สามารถอยู่ได้ในภาวะวิกฤติโควิด 19