วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรม “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ” ในกิจกรรมมีผู้แทนนักศึกษานำกล่าวปฎิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการสร้างสถานศึกษาให้ปราศจากสารเสพติด โดยกิจกรรมนี้มีนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบ ” ธง White Zone” ให้แก่ผู้แทนนักศึกษา พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร กศน. เมืองแพร่

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองแพร่ จัดกิจกรรม “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ” ในกิจกรรมมีผู้แทนนักศึกษานำกล่าวปฎิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการสร้างสถานศึกษาให้ปราศจากสารเสพติด โดยกิจกรรมนี้มีนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักาน กศน.จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบ ” ธง White Zone” ให้แก่ผู้แทนนักศึกษา พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร กศน. เมืองแพร่