แสดงความยินดีเลี้ยงส่งนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

ในโอกาสที่ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ นางสาวสุนทรี เตินขุนทด ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางคณะครูบุคลกรสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และบุคลากรสถานศึกษา กศน. จังหวัดแพร่ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ท่าน รองผอ.สุนทรี เตินขุนทด เมื่อค่ำคืนของวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันรุ่งขึ้น 1 พฤศจิกายน 2565 ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะครูบุคลกรสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และบุคลากรสถานศึกษา กศน. จังหวัดแพร่ไปส่งอย่างอบอุ่น