วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดยนายสมชาด เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ โดยนายสมชาด เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและ ติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่