รถเคลื่อนที่ กศน.แพร่ “ปันน้ำใจมีชีวิต”

กศน.อำเภอเมืองแพร่
วันที่ 26 พ.ค. 63 รถเคลื่อนที่ กศน.แพร่ “ปันน้ำใจมีชีวิต” รุกถึงที่ลุยถึงถิ่นช่วยเหลือประชาชน
นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ มอบหมาย นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ น.ส.เสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยทีมลูกเสือ กศน. ,จิตอาสา ,อาสายุวกาชาด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ครู กศน.ตำบลน้ำชำ และบุคลากร นำรถเคลื่อนที่ “ปันน้ำใจมีชีวิต” กศน.แพร่ ให้บริการ ณ วัดน้ำชำ ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (ช่วงเช้า) เพื่อเข้าถึงชุมชน ลุยถึงที่ถึงถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค ต้นมะละกอ ต้นพืชผักสวนครัว ตลอดจนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวต่างๆ ไปมอบให้กับประชาชน โดยมีการสอนสาธิตวิธีการเพาะปลูกต้นมะละกอด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย และศูนย์น้ำใจไมตรี พร้อมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ หนังสือออนไลน์ เรื่องโควิค 19 ผ่านคิวอาร์โค้ต