วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำคณะบุคลลากรและนักกีฬาของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับประเทศต่อไป

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นำคณะบุคลลากรและนักกีฬาของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับประเทศต่อไป