ฝึกอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

ทีมงาน TKP โดย อ.สุวัฒน์ ธรรมสุนทร

เป็นหลักสูตรที่ใช้ประกอบการอบรม คุรุพัฒนาประจำปี 2563 นำมาเปิดเพื่อ ฝึกอบรมเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ INFOGRAPHICS ด้วย Microsoft PowerPoint เพื่อพัฒนาเสริมความรู้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ให้สามารถสร้าง Pictogram หัวจดหมายข่าวแบบปรับเปลี่ยนสีได้ สร้างอินโฟกราฟิกเพื่อใช้ประกอบบทเรียน การสร้าง Roll Up ขนาดมาตรฐาน(80×200 mm.) รับสมัครเพียง 30 คนเท่านั้น เริ่มเรียน 15 มิถุนายน 2563 ถึง 3 กรกฎาคม 2563