กศน.อำเภอร้องกวาง

กศน.อำเภอร้องกวาง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง พร้อมด้วย คณะครู กศน.ตำบล. เข้าร่วมประชุม การดำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ไดรับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอร้องกวาง โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในการประชุม