ลูกเสือ​ กศน.อำเภอเมือง​ แพร่​ ร่วมแรง​ ร่วมใจเพาะมะละกอ​ จำนวน​ 1000

ลูกเสือ​ กศน.อำเภอเมือง​ แพร่​ ร่วมแรง​ ร่วมใจเพาะมะละกอ​ จำนวน​ 1000​  ต้นเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ปลูกทานเอง​ในสถานการณ์การแพร่ระบาดข​อ​งโรค​โควิด​ 19​ และจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการรถเคลื่อนที่​ ปันน้ำใจมีขีวิต​ จำนวน​20​ตำบล​ ซึ่งได้รับความสนใจและต้องการพันธุ์มะละกอเป็นอย่างมาก​ ขอบคุณทางมูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทยที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์มะละกอ