วันพุธ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกหน่วยให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอสอง จังหวัดแพร่