สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ผลิตนวัตกรรม โครงงาน โควิด 19

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ผลิตนวัตกรรม โครงงาน โควิด 19  นายสาธิต เตชาหลวง พนักงานขับรถของสำนักงาน กศน.แพร่ ได้ผลิตเครื่องปั๊มเหยียบจ่ายเจลแอลกอฮอล์ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส โดยผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้