ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖