วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาดผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สวนอาหารฮ่มไม้ปลายนา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาดผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางอรวรรณ เรือนคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สวนอาหารฮ่มไม้ปลายนา