วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมรับมอบหนังสือบริจาคจากคุณไพโรจน์ และคุณสุวดี ศุกรกมล มอบหนังสือให้กับห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เพื่อสนับสนุนหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนผู้สนใจได้อ่านและนำไปขยายผลให้กับบ้านหนังสือชุมชนต่อไป