วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน สกร. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน สกร จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 8 อำเภอ และบุคลากรสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สกร. จังหวัดแพร่