วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามมสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ณ สนามมสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย