กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายธีรวุฒิ  วังแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอหนองม่วงไข่