วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูขาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระธาตุดอยโตน ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม นายสมชายเด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูขาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยทีมีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป ณ พระธาตุดอยโตน ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่