วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบในงานสมัชชาคุณธรรม มหกรรมความดีจังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๖ ของจังหวัดแพร่ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นคราอำเภอเมือง จังหวัดแพร่