วันที่ 25 กันยายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมรักการอ่านให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่