กศน.อำเภอเมืองแพร่​ ออกนิเทศติดตามงานแต่ละตำบล​ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563​ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแพร่​ ออกนิเทศติดตามงานแต่ละตำบล​ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดทำโครงงานด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา​เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน​ ประจำภาคเรียน​ 1/2563​  ทั้งโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์และโครงงานประเภททดลอง​