วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่