สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ต้อนรับ การรับการตรวจเยี่ยมจาก รองเลขาธิการ กศน. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

21 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์/แพร่/น่าน/พะเยา/ลำปาง/ลำพูน ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมเรือนมิชชันนารี(บ้านฝรั่ง) ในบริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่  โดยมีนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานงาน กศน. จังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเมืองแพร่