วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายบุคลากร เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วางพวงมาลา และจุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำถวายราชสดุดี จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี