สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดแพร่

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จังขึ้นในระหว่างวันที่  11-14 สิงหาคม 2563

[post_gallery]