กศน.อำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายและสมองผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

[post_gallery]

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ ครู อาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล อำเภอร้องกวาง
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายและสมองผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่