กศน.อำเภอสอง จัดโครงการ กศน.ตำบลเตาปูน เคลื่อนที่ นำความรู้สู่ชุมชน ณ ลานนวัตวิถีชุมชน คนก้นต้อ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

[post_gallery]

กศน.อำเภอสอง วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอสอง มอบหมายให้นางสาวนริศรา  โลราช  ครู กศน.ตำบลเตาปูน ได้จัดโครงการ กศน.ตำบลเตาปูน เคลื่อนที่ นำความรู้สู่ชุมชน ณ ลานนวัตวิถีชุมชน คนก้นต้อ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่